Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZABÁLYZAT A BUDAPESTI INGATLAN NYRT. (SZIT/REIT)* ÜGYFELEIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

A Budapesti Ingatlan Nyrt. (SZIT/REIT)* (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10.; ("BIF Nyrt. (SZIT/REIT)*")) az Ön személyes adatai BIF Nyrt. (SZIT/REIT)* általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatókban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint.

1. Az egyes adatkezelések

1.1 Személyes adatok kezelése iroda, lakás és parkoló bérlői esetén

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.2 Személyes adatok kezelése ingatlant vásárlók esetén

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.3 Személyes adatok kezelése az iroda, lakás és parkoló bérlőkön, ingatlant vásárlókon és kapcsolattartókon kívüli egyéb szerződéses partnerek, szerződéses partnerek kapcsolattartói esetén

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.4 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.5 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. ÉVI CLV. alapján tett esetleges panaszokhoz kapcsolódó adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.6 A részvényesi adatok kezelése

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.7 Állásra jelentkezők adatainak kezelése

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.8 A BIF Nyrt. (SZIT/REIT)* által üzemeltetett irodaépületekben működtetett kamerarendszer révén történő adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.9 A BIF Nyrt. (SZIT/REIT)* által üzemeltetett irodaépületekben működtetett beléptetőrendszer révén történő adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.10 Direkt marketing céljából történő adatkezelés

A tájékoztatóhoz kattintson ide.

1.11 "Sütik" ("cookie"-k) használata

A tájékoztatóhoz kattintson ide.


2. Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő, adatfeldolgozók:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő) a fenti linkeken elérhető tájékoztatóban megnevezett jogalany, azaz a BIF Nyrt. (SZIT/REIT)*.

A BIF Nyrt. (SZIT/REIT)* adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:

DR. DELY ZSÓFIA Ügyvédi Iroda
Dr. Dely Zsófia ügyvéd
cím: 1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. emelet
telefon: +36 30 241 7211
e-mail: dr.dely.zsofia@gmail.com

Adatfeldolgozóink listája:  

a www.bif.hu és a www. harsanylejto.hu weboldal karbantartásában segítséget nyújtó Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. III/8.
    
3. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A fenti linken elérhető tájékoztatók részletes információkat tartalmaznak az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

4. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak EGT-n (Magyarországon kívüli) továbbítására nem kerül sor.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az adatvédelmi tisztviselőnktől a fenti elérhetőségein.